Mar
25

Äldres rätt att bo tillsammans.

skriven av: pellagmeister  kl:6:58, 2011

Sandviken 2011-03-24

I december 2010, lämnade Nils-Gunnar Kempe, FP, in en motion till kommunfullmäktige i Sandvikens kommun, för rätten till att få leva tillsammans, även när demens eller andra ålderssjukdomar drabbar den ena parten i ett förhållande. Vi i Folkpartiet, det liberala partiet i Sandviken, står upp för den enskilde individens rättigheter och vill med denna pressrelease återigen synliggöra problemet så att rätt fokus och resurser läggs på detta ärende.

Vi anser att det är individens rättighet att få bo tillsammans med sin partner även när denne har blivit gammal, drabbats av demens, eller av annan anledning blivit ålderssjuk. Vi anser därför att det är en medmänsklig skyldighet att kommunen möjliggör denna rättighet. Det är lika upprörande varje gång det rapporteras om äldre par som av kommuner nekas att fortsätta bo tillsammans när en av dem får sämre hälsa och behöver flytta till ett äldreboende.

Många är de äldre som in i det sista gör vad de själva kan, för att vårda och sköta om sin partner i hemmet, detta för att inte separeras på ålderns höst. Inte sällan, framförallt när det gäller demens, så tär denna ångest enormt på den partner som har hjärnan frisk. Att varje dag, och flera gånger om dagen, gå i separations tankar, att efter kanske 50 år tillsammans behöva fundera på att släppa taget om sin käresta, den man lovat att älska i lust och i nöd.

Att vara i 70-80 års ålder och finna att man inte kan leva upp till det man lovat, att man i nöden inte har orken att till 100% hjälpa och sköta sin partner det är inte mänskligt.

 

Om kommunen tar sitt ansvar och erbjuder, de som är i behov av hjälp och stöd, en möjlighet att bo tillsammans så kommer många att känna enorm lättnad i sin vardag. Flera av dem som idag vårdar sin partner hemma sliter ut sig, inte bara kroppsligt utan även mentalt. Många är de äldre paren som har sin bosättning i Sandvikens kommun, men deras söner och döttrar är utspridda, inte bara i Sverige, utan över hela Europa och världen. Tänk vilken lättnad för alla dessa, som slipper oroa sig över att deras ålderstigna föräldrar inte får den vård och omsorg de har rätt till.

 

Vi anser att det är hög tid att ge äldre par möjlighet att fortsätta bo med sin livskamrat, även i de fall då endast den ena maken har omfattande omsorgsbehov. Självklart kan det hända att makarna själva av olika skäl anser att den bästa lösningen är att endast den ena i paret flyttar till ett äldreboende. Det måste alltid vara ett frivilligt val.

 

Lärdomar finns hämta från andra kommuner i landet där kommunala regler och riktlinjer ändrats för att ge äldre par möjlighet att fortsätta bo tillsammans i äldreboende även då endast den ene maken har omsorgsbehov. Ett sådant exempel är Göteborgs stad, där partierna efter framgångsrikt politiskt arbete av Folkpartiet, enats om nya riktlinjer och tydliga regler kring hur avgifter och besittningsskydd för den med flyttande ska hanteras.

 

Vi kräver

  • Flexibilitet och mångfald i boendeformerna för äldre, så att fler äldre par kan leva tillsammans också den sista tiden i livet.
  • Att kommunen gör en inventering av vilka lägenheter, i de äldreboenden som finns i kommunen som är, eller kan göras, lämpliga för par boende.
  • När nya äldreboenden planeras och byggs bör en del av dessa anpassas till äldre makar med olika behov.

 

Folkpartiet liberalerna, Sandviken


Lämna en kommentar

Namn:

E-post: (kommer ej att visas)

Hemsida: (frivilligt)

Meddelande:

Powered by WP Hashcash